معرفی شرکت

شرکت شهاب یار (سهامی خاص) در تاریخ 24/12/82 توسط آستان قدس رضوی و با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال تـأسیس و تحت شمــاره 218749 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

فعــالیت شـرکت شـهاب یار با توجه به ارائه محصولات متنوع شرکت شهاب خودرو به بازار و نیاز به مدیریت و پشتیبانی خــودروهای مـزبـور مورد نظر بوده است.

سازمان خدمات پس از فروش شـرکت شـهاب خـودرو پس از تعطیلـی شرکت شهاب یدک که تأمین کننده اصلی قطعات و خــدمـات پس از فروش محصولات شرکت شهاب خودرو بوده و در پی خدمات ضعیف شرکت گستـرش خدمات فنی ایجــاد گـردیـد که با تـوجه به ورود محصولات جدید شرکت شهاب خودرو به بازار (با لوگوی رنو فرانسه) و همچنین رقـابت ســایر خودرو سازان در بخش خدمات پس از فروش و الزامات وزارت صنایع در خصوص گسترش مجموعــه های خـدمات پس از فـروش ســازنــدگــان خودرو, موجب گردید تا جهت حضور در بازار و رقابت با سایر تولیدکننــدگان خودرو، شـرکت منــاسبی با مـوضوع فعالیت ارائه خدمات پس از فروش تولیدات شرکت شهاب خودرو تأسیس گـــردد.

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما